Här kan du se om det är någon kurs eller studiecirkel på gång i Skruv. Hör gärna av dig med önskemål till oss på info@skruv.org.

Övergång till sommartid sista söndagen i mars

Glöm inte ställa om klockan till sommartid sista söndagen i mars, så att du inte kommer försent till barnverksamheten, till repetitionen i sånggruppen Slávenka eller till ryskkursen! Kl. 02.00 ställs klockan fram en timme, så att den visar 03.00.

Öppen diktamen på ryska i Lund 14 april 2018

Totalnyj diktant är en årlig utbildningsaktion i form av en frivillig och gratis diktamen för alla. Målet med aktionen är att ge var och en möjlighet att kontrollera sina kunskaper i ryska och väcka intresse för att öka läs- och skrivkunnighet. Även i år...

Kurser i ryska höstterminen 2017

Skruv inbjuder till en ny termin med lektioner i ryska som främmande språk. Det här läsåret har våra lektioner ett nytt format: 35 minuter vanlig lektion + 35 minuter språkkafé. Vi erbjuder dels nivå A1 (nybörjare), dels A2 (fortsättningskurs). 10.00–10.35 Ryska nivå...

Rapport från diktamen på ryska i Lund 8 april 2017

Den 8 april 2017 anordnades utbildningsaktionen Totálnyj diktánt på 866 orter. Sverige var inget undantag. Skruv ordnade denna ryska diktamen i Lund, där Folkuniversitet vänligt ställde upp med lokal. Vi vill tacka alla som deltog i detta evenemang och påminner om att...

Öppen diktamen på ryska i Lund 8 april 2017

Alla är välkomna att delta i den internationella skrivkunnighetsaktionen på ryska Totálnyj diktánt. I år deltar Lund för första gången. I samarbete med Folkuniversitet ordnar Skruv möjligheten att skriva denna diktamen. Läs vidare...