Skruv deltog i vetenskaplig undersökning

År 2011 deltog Skruv i en undersökning av Laïd Bouakaz, fil. dr i pedagogik och universitetslektor vid Malmö högskola, som utmynnade i en vetenskaplig underlagsrapport inom den så kallade Malmökommissionen. Rapporten fick titeln ”Att behålla mitt och lära mig något nytt: Föräldraengagemang i mångkulturella miljöer”. Här (under rubriken Barns och ungas uppväxtvillkor) kan du läsa rapporten.

Här kan du också läsa rapporten: klicka här!


Publicerat

i

,

av

Etiketter: