Stängt på barnverksamheten och sånggruppen 20 april

Söndagen den 20 april är det uppehåll på Skruvs ryska barnverksamhet och Skruvs sånggrupp Slávenka. Sånggruppen har en extra repetition tisdagen den 22 april, och därefter fortsätter barnverksamheten och sånggruppen söndagen 27 april.

av Niklas Bönnemark

Webbansvarig för Skruv