Rapport från fortbildningskurser i Malmö 1-2 juni 2014

Foto: Alevtina Nagel.

Statliga Pusjkinhögskolan för ryska språket (Moskva) och centret Zlatoúst (S:t Petersburg) med Skruvs ryska barnverksamhet i Malmö (Kolokóltjik) som bas anordnade fortbildning för rysklärare och föräldrar till tvåspråkiga barn i Malmö 1 och 2 juni 2014. Föreläsare var:

  • Pedag. lic., docent Jelena Kortjagina, chef för Centret för certificeringstest vid Statliga Pusjkinhögskolan för ryska språket
  • Fil. lic. Stanislav Golubev, verkställande direktör för centret Zlatoúst, генеральный директор центра «Златоуст»
  • Pedag. dr Jelena Agejeva, logoped av högsta kategorin, direktör för Institutet för främjande av barns utveckling i Dortmund (Institut der Kinderförderung/Институт доктора Агеевой).
  • Olga Stelter, lärare i ryska och interkulturell kommunikation vid Hamburg School of Business Administration och Hamburger Volkshochschule, författare på förlaget Zlatoúst
  • Docent emeritus Kira Allikmets, universitetet i Tartu
  • Anna Ljubivaja, ledare för Zlatoústs språkskola.

En mer detaljerad rapport finns på ryska. Se även programmet för dag 1 och dag 2.

Publicerat den
Kategoriserat som Barn

av Niklas Bönnemark

Webbansvarig för Skruv