Ryskspråkig familjerättskonferens i Malmö 4–8 september 2014

Den nationella ryskspråkiga konferensen “Koll på våra rättigheter – familj och barn” i Malmö 4–8 september 2014 arrangeras av Fonden för stöd och försvar av mänskliga rättigheter för utlandsryssar (Ryssland) och Slaviska kulturförbundet (Stockholm) med stöd av Ryska riksförbundet i Sverige, Rusmedia, Skruv, Ladja och Roliga hörnan. Konferensen behandlar barns och familjers rättigheter med fokus på människor med utländsk bakgrund. På konferensen hålls föreläsningar om de grundläggande lagarna som styr familjerelationer i Sverige och om integrationen av familjer i Sverige. I konferensen deltar talare från bl.a. Arbetsförmedlingen, socialkontoret, försäkringsbolag, sjukvården och skolvärlden.

Till konferensen inbjuds rysktalande deltagare från hela Sverige.

Video- och fotodokumentation kommer att ske.

Anmälan görs längst ner på den här sidan.

Preliminärt program

Torsdag 4 september

Ankomst till Malmö (för tillresande konferensdeltagare).

Fredag 5 september

 • 09.00 Avresa till Lund.
 • 10.00–12.00 Besök på Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt.
 • Lunch (ingår för konferensdeltagare).
 • 14.00–17.00 Konferens i Malmö. Föredrag av Ekaterina Tikhonova Sernemar, rektor för Ryska skolan i Göteborg, och Nina Kret, biträdande rektor för Ryska skolan i Göteborg, om rättigheter och skyldigheter i familjen.

Lördag 6 september

10.00–12.00 Konferens i Malmö.

 • Lioudmila Siegel, ordförande i Ryska riksförbundet i Sverige, öppnar konferensen.
 • Fonden för stöd och försvar av mänskliga rättigheter för utlandsryssar.
 • Lioudmila Siegel: I vilken mån är ryssar integrerade i Sverige?
 • Dmitri Doulianinov, jurist: Särskilda juridiska fall i familjerätt inom blandäktenskap i Sverige.
 • Irina Nordin, socialtjänsteman: Barn i familjen.
 • Tatiana Miralm, Folksam.
 • Lilia Ismaguilova Werachanya, läkare: Patientens rättigheter i Sverige.

Lunch (ingår för konferensdeltagare).

Under eftermiddagen (13.00–17.00) ordnas ett särskilt program för ungdomar: Rundabordssamtal med Jurij Sokolovskij, jurist. Se denna sida för detaljer och anmälan.

13.00–16.00 Konferens i Malmö, forts.

 • Olga Öhgren, tolk: Interaktion med tolk under kommunikation med allmänheten, sociala och rättsliga myndigheter.
 • Valentina Södergren, Arbetsförmedlingen.
 • Ekaterina Tikhonova Sernemar, rektor för Ryska skolan i Göteborg, och Nina Kret, biträdande rektor för Ryska skolan i Göteborg: Familjers integration i det svenska samhället.

17.00–19.00 Stadsrundvandring i Malmö.

 • Konferensdeltagarna erbjuds att bekanta sig med Malmö under en tvåtimmars rundvandring i staden ledd av guiden Helena Tomasson.

19.00–23.00 Konferensmiddag i Malmö.

 • Skruv är värd för konferensmiddagen. Förutom mat och dryck bjuder vi på spännande underhållning och kortare föredrag.
 • För konferensdeltagare ingår middagen, men särskild anmälan krävs.
 • För icke-konferensdeltagare är priset för middagen 100 kr (50 kr för Skruvmedlem). Anmälan i förväg till info@skruv.org. Betalning sker på plats.

Söndag 7 september

10.00–12.00 Seminarium i Malmö.

 • Valentina Södergren, Arbetsförmedlingen: Program för ungdomar.
 • Ekaterina Tikhonova Sernemar, rektor för Ryska skolan i Göteborg, och Nina Kret, biträdande rektor för Ryska skolan i Göteborg. Diskussion och övning: Hur gör man sig förstådd när man framför en åsikt, ett problem eller en fråga för en svensk tjänsteman, lärare eller jurist?

12.00–… Seminarium, forts.

 • Diskussion om konferensens resultat.

Måndag 8 september

Hemresedag (gäller tillresande).

Med reservation för ändringar i programmet.

Avgift och anmälan

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt, liksom boende för dem som reser långväga. Antalet deltagare är begränsat. Anmälan kunde göras nederst på denna sida t.o.m. 20 augusti.

Avanmälan

Avanmälan görs via e-post till pravosweden@hotmail.com och kan göras kostnadsfritt före 20 augusti 2014. Vid senare avanmälan debiteras avgift för måltider.

Mer information

För mer information kontakta de konferensansvariga på e-postadress pravosweden@hotmail.com eller telefon 076-285 92 97.

Publicerat den
Kategoriserat som Övrigt

av Niklas Bönnemark

Webbansvarig för Skruv