Kurs för svenskar i flerspråkiga familjer – med fokus på ryska språket

Tio kurstillfällen à 90 minuter med start söndag 14 september 2014
ABF-huset, Malmö

Beskrivning

Som svensk i ett förhållande med en rysktalande person riskerar man lätt att känna sig utanför om man inte har åtminstone grundläggande kunskaper i ryska språket. Även den ryska kulturen kan vara obegriplig ibland. Den här kursen är avsedd att ge deltagarna baskunskaper både i ryska språket och i den ryska kulturen. Syftet är bland annat att minska risken för kulturkrockar.

På kursen tränar vi framför allt muntlig ryska, men vi kommer även att använda en del skriftligt material.

Kursen anpassas till en del efter deltagarnas förkunskaper och önskemål. Vi kan till exempel ta upp traditioner, regionala språkliga drag eller någon speciell del av den ryska kulturen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till svenska män, kvinnor, pappor och mammor i familjer som består av minst en rysktalande person. Kursen är också lämplig för danskar, norrmän och andra som lever i ”halvryska förhållanden” och för människor i allmänhet som är nyfikna på rysk kultur och ryska språket.

Lärare

Kursen leds av Niklas Bönnemark. Niklas bodde i Ryssland under ett år på nittiotalet och har sedan dess besökt landet ett flertal gånger. Han har studerat ryska i både Sverige och Ryssland och var en av redaktörerna för Norstedts stora ryska ordbok. Under ett antal år arbetade Niklas som lärare och undervisade bland annat i språk. Han var en av grundarna av föreningen Skruv och var dess ordförande under de första åren.

Kursinnehåll

På kursen går vi igenom bland annat följande:

 • det ryska alfabetet
 • ryska räkneord
 • ryskt uttal
 • basordförråd
 • begriplig grammatik – vad du behöver kunna för att göra dig förstådd på ryska
 • uppmaningsformer: idí siudá!, kúsjaj! etc.
 • tilltal, bl.a. kortformer av namn
 • släktskapsord
 • diminutivformer av substantiv – för nära och kära och kossor
 • några ryska kändisar som ofta syns i teve
 • några ryska traditioner: sätta sig ner en stund före en längre resa, inte vissla inomhus etc.
 • några ryska sagor
 • vanliga ryska barnvisor
 • annat smått och gott i den ryska kulturen och den ryska historien – vad du förväntas känna till i samtal med ryska släktingar och andra

Kursen utformas delvis i samråd med deltagarna.

Tid och plats

Kursen hålls samtidigt med lektionerna på Skruvs ryska barnverksamhet, söndagar 10.00–11.30, i sal 206 (våning 2), ABF-huset, Spånehusvägen 47 i Malmö.

Avgift

Kursavgiften är 300 kr. En mindre avgift kan tillkomma för kurslitteratur.

För att delta i kursen krävs medlemskap i Skruv.

Anmälan, betalning och avanmälan

Anmälan görs i Skruvs webbutik på ‹www.skruv.org/butik›. Betalning kan göras säkert med bankkort (Visa, Mastercard) eller genom direktöverföring från bankkonto.

Avanmälan ska göras skriftligen till info(a)skruv.org och kan göras kostnadsfritt före 4 september 2014. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Förbehåll

Med förbehåll för ändringar i kursupplägg och kursprogram. Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Publicerat den
Kategoriserat som Kurser

av Niklas Bönnemark

Webbansvarig för Skruv