Tack för i år och gott nytt!

Skruvs styrelse ser tillbaka på ett händelsefyllt år som på flera sätt har fått oss att fundera på och tydliggöra syftet med föreningen och dess aktiviteter.

Allt vårt arbete går ut på att sprida kunskap om kulturerna och språken i Ryss­land, Ukraina och Vit­ryssland, att öka intresset för dessa tre länder i Sverige, att öka kunskapen om svensk kultur och det svenska sam­hället bland personer i Sverige med ursprung i dessa tre länder samt att skapa kon­takter mel­lan män­niskor i Sverige och de tre länderna.

Vi önskar alla ett givande, behagligt och lustfyllt 2015 med många nya möten i och utanför Skruv!

Foto: Gennadi Martynow.
Skruvs sånggrupp Slávenka framträder vid kulturfestivalen Máslenitsa i Stockholm i mars 2014. Foto: Gennadi Martynow.

Publicerat

i

av

Etiketter: