Filmvisningar i projektet NEECE/Linneblå 27 feb-1 mars 2015

Välkommen till filmvisningar och samtal i Lund 27 februari (tid och plats hittar du här), i Helsingborg 28 februari (tid och plats hittar du här) och i Helsingör 1 mars (tid och plats hittar du här)! Temat är konflikter, och filmen görs av en grupp ungdomar från Sverige, Vitryssland och Ryssland.

I mitten av 2014 träffades en grupp unga människor som ställde sig själva frågan: ”Behöver jag verkligen gömma mig bakom och kompromissa med en stor organisation, för att få diskutera de frågor som jag tycker är viktiga?” För då ger man upp sin egen röst till förmån för opinionsmuskler… Och med detta ger man även upp friheten av tolkningen av sin idé, drivkraft och vision. I varje stor organisation finns det nämligen en agenda, ett syfte, ett perspektiv, en policy eller stadgade regler.

Tänk om vi skulle ta initiativet och uttrycka oss inte för att det skulle tjäna ett större syfte, utan för att det skulle kännas rätt att göra! Utan några fina löften eller hopp om evig ära… Fullt medvetna om de oändliga hinder som ett ideellt arbete medför. Utan några förväntningar eller krav på mätbara effekter. Och med total ovetskap om resultatet. Precis: ingenting som någon som helst organisation skulle syssla med. Men vi är inte en organisation. Vi är bara en grupp människor från olika länder i nordöstra Europa som är experimentsugna. Så vi gjorde det!

Vi valde ett tema i en öppen diskussion på Facebook: konflikter blev det, och vi bestämde ett ramverk: förhållanden, tillstånd, kommunikation och agerande. Vi bestämde också formen för experimentet: en kortfilm, och släppte därmed kontrollen över den gemensamma uttrycksviljan – dvs. filmproduktionen. Alla våra deltagare (en liten grupp på 6 personer) skapar en del av filmen, och den 25 februari ska de äntligen träffas för första gången, för att avsluta filmproduktionen.

Den 27 februari äger den första filmvisningen rum på Stenkrossen i Lund. Ja, efter bara två dagar! Dvs. på två dagar ska det virtuella samarbetet avrundas och utformas för att kunna visas upp för allmänheten: ingen liten utmaning! I detta projekt ska alla involverade gå utanför sin komfortzon!

Vi visar filmen – som inte är något tävlingsbidrag utan ett kulturexperiment utan någon referensram – och pratar därefter om drivkrafter bakom våra viljeuttryck, möjligheter och hinder vi får tack vare modern teknik, beredskap för och medvetenhet om sociala förändringar och varje människas roll i dem. Vi pratar om media och öppenhet på Stenkrossen i Lund, om den fria kulturen på Salongen i Helsingborg och om det mångsidiga ansiktet av integrationen på Kulturvärftet i Helsingör. Alla samtal äger rum efter filmvisningen och har ett diskussion-/mingelformat för de involverade i projektet och lokala experter samt andra nyfikna närvarande. Varje arrangemang beräknas ta ungefär 1½ timme.

Vi välkomnar alla som har frågor till våra gäster från Vitryssland och Ryssland samt som skulle vilja bolla tankar om sociala innovationer, kultur, entreprenörskap och förändringar i samhället: hur gör man när man är ensam, hur går det till när man är en i en grupp?

Vid frågor kontakta gärna Tania Bauder, projektkoordinator, tel. 076-166 56 26tania.bauder@gmail.com.

Publicerat den
Kategoriserat som Övrigt

av Niklas Bönnemark

Webbansvarig för Skruv