Skruvs sånggrupp Slávenka deltar i den panslaviska kulturfestivalen Maslenitsa, som äger rum i Kungsträdgården i Stockholm söndagen den 15 februari 2015. Elena Bibanina framträder med solosång. För mer information se evenemangssidan.