Så hänger Ryssland och Vitryssland ihop med Sverige

Den gamla statsbildningen Русь (Rus) kallas på svenska för Ryssland, och invånarna kallades ruser. På fornnordiska kallades området Garðaríki (Gårdarike). För en kulturhistorisk genomgång se t.ex. Klas-Göran Karlssons artikel “Rusernas rike byggdes kring Dnepr” i Populär historia 6/2014.

Namnet Беларусь (Belarús), för den stat som har Minsk som huvudstad, översätts traditionellt Vitryssland på svenska. Vitryssland, ett ord som av språkvetare klassificeras som en exonym, är också det namn som används av Utrikesdepartementet (se Utrikes namnbok, senaste upplagan 2015, med anmärkningen “I icke officiella sammanhang används ibland Belarus på svenska med invånarbeteckningen belarusier och adjektivet belarusisk“). För en liten utredning om användningen av namnet Belarus även på svenska, vilket förespråkas av vissa, se t.ex. blogginlägget “Tid och bruk kan verka för Belarus” av Sydsvenskans språkvårdare Ingrid H Fredriksson.

Ursprunget till namnet Rus och slutledet -rus i Belarus

Var namnet Rus kommer ifrån är inte slutligt utrett, men en förhärskande teori är att det kommer av finska Ruotsi eller estniska Rootsi, som i sin tur härrör från namnet på det historiska kustområdet Roden (nuvarande Roslagen). Man tror att den etymologiska upprinnelsen till ros- är ‘rorsmän, roddare’. Ruotsi, det finska namnet på Sverige, ska ha överförts från de finska stammarna till de slaviska. Det är både språkligt och arkeologiskt belagt att varjager (vikingar) gjorde avtryck i nuvarande Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Så till exempel anses flera ord i östslaviska språk ha lånats från nordiska språk under vikingatiden eller tidig medeltid, som t.ex. ry. ябеда (jábeda, ‘skvallerbytta’, jfr sv. ämbete), ry. скот (skot, ‘boskap’, jfr sv. skatt) och ry. кнут (knut, ‘piska’, jfr sv. knut).

Att Bela- i Belarús betyder ‘vit’ är klart. Däremot finns det olika teorier om varför det är just vit. Det kan vara ett äldre namn för väster, eller så kan innebörden vara ungefär ‘fri’, ‘inte under annan överhöghet’, till skillnad antingen från övriga Ryssland som ockuperades av mongoler (“röd”) eller från den del som hamnade under polsk överhöghet (“svart”).

Om det stämmer att Rus har samma ursprung som Roslagen, kan man alltså säga att namnen (även de inhemska) på Ryssland och Vitryssland har svenskt ursprung, eller åtminstone anknytning till Sverige.

Utgångspunkter för vidare läsning finns t.ex. på Wikipedia: den engelskspråkiga artikeln “Rus’ people”, den ryskspråkiga artikeln “Русь (название)” och “Skandinavien och det ryska rikets bildande”. Se också ryskspråkiga Wiktionaryartikeln “Русь”.

Illustrationen är en detalj från den ryske konstnären Nikolaj Rjorichs tavla Zamorskije gosti (Gäster från andra sidan havet, 1902).

av Niklas Bönnemark

Webbansvarig för Skruv