Höstterminen 2015 repeterar Skruvs sånggrupp Slávenka på söndagar i rum 308 på ABF, Spånehusvägen 47 kl. 13.00. Undantag är följande dagar, då vi repeterar dagen innan (lördag): 17 oktober (i stället för 18 oktober), 14 november (i stället för 15 november) och 21 november (i stället för 22 november). Den 24-25 oktober har vi ingen repetition.

Alla övriga repetitioner (t.ex. 1, 8 och 29 november) äger rum som vanligt, på söndagar. Troligen blir årets sista repetition 13 december.