Inom musiken använder man på ryska, ukrainska och vitryska de italienska namnen på tonerna: do, re, mi, fa, sol (skrivs соль), la (skrivs ля), si.

På svenska använder man det germanska systemet: c, d, e, f, g, a, b (eller h). (Den ton som nu på svenska ofta kallas b kallades tills för några decennier sedan alltid h.)

När svenskar och ryssar/ukrainare/vitryssar sjunger eller musicerar tillsammans, kan det vara bra att alla känner till båda tonsystemen.