Fyrahundraårsdagen av Shakespeares och Cervantes död 23 april 2016

Den 23 april 1616 dog de båda författarna William Shakespeare och Miguel de Cervantes. Det gemensamma datumet till trots dog de inte samma dag, eftersom England och Spanien vid den tiden hade olika tideräkning. Spanien hade övergått från den julianska kalendern till den gregorianska, vilket England gjorde först i mitten av 1700-talet. Cervantes dog därför tio dagar före Shakespeare.

av Niklas Bönnemark

Webbansvarig för Skruv