Den 12 december 2016 är det 250 år sedan Nikoláj Karamzín föddes. Karamzin (1766–1826) var författare av tatarisk börd, född och verksam i Ryssland. Ett av hans mest kända skönlitterära verk, kortromanen Den arma Liza, inledde den sentimentala litteraturepoken i Ryssland. Ett annat verk av Nikolaj Karamzin, Julia, eller förnuftets seger öfwer paszionerna, blev 1797 den första översättningen till svenska av ett ryskt litterärt verk. År 1803 utnämndes han till rikshistoriograf och skrev Det ryska rikets historia i 12 band mellan 1818 och 1826.

Källor: Wikipedia och Nationalencyklopedin. Bildkälla: Wikimedia Commons.