Termin 4 i ryska med start 12 februari 2017

Tolv kurstillfällen à 90 minuter med start söndag 12 februari 2017
ABF-huset, Malmö

Beskrivning

Detta är fjärde terminen på Skruvs kurs i ryska språket med inriktning på talad ryska, motsvarande nivå A1.2. Kursen utgår från läromedlet Mozjno utgivet av förlaget Liber.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har läst ryska tidigare, ungefär motsvarande två terminers studier (90 min lektion/vecka).

Lärare

Kursen leds av Jeléna Konstantínovna Savéljeva (Елена Константиновна Савельева), som har ryska som modersmål och som har erfarenhet av att undervisa vuxna i ryska som främmande språk.

Kursinnehåll

Kursen består av fyra block:

  1. “Personuppgifter” (ålder, yrke, hobbyer, dativ, räkneord, tidsutryck, verbet любить ‘älska’)
  2. “Vädret” (klimat, kalendern, dativ + en persons fysiska tillstånd, ex. мне холодно ‘jag fryser’)
  3. “I affären” (kläder, adjektiv, verbet нравится ‘tycker om’)
  4. “Utseendet” (länder, nationaliteter, adjektiv, ordningstal).

Tid och plats

Kursen hålls åtta söndagar, samma dagar som lektionerna på Skruvs ryska barnverksamhet, söndagar 12.30–14.00, i sal 205 (våning 2), ABF-huset, Spånehusvägen 47 i Malmö.

Första gången är du välkommen att prova på nivån, att känna dig för tillsammans med läraren om det kan passa. Om du inte fortsätter efter första lektionen betalar ingenting.

Avgift

Kursavgiften är 400 kr. Om du inte redan har kurslitteraturen (textbokövningsbok och elev-ljud-cd), tillkommer kostnad för den.

För att delta i kursen krävs medlemskap i Skruv.

Anmälan och betalning

Anmälan görs på e-postadress info@skruv.org. Betalning av kursavgiften görs efter första lektionen, närmare besked ges senare.

Förbehåll

Med förbehåll för ändringar i kursupplägg och kursprogram. Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Publicerat den
Kategoriserat som Kurser

av Niklas Bönnemark

Webbansvarig för Skruv