Totalnyj diktant är en årlig utbildningsaktion i form av en frivillig och gratis diktamen för alla. Målet med aktionen är att ge var och en möjlighet att kontrollera sina kunskaper i ryska och väcka intresse för att öka läs- och skrivkunnighet. Även i år ser Skruv till att Totalnyj diktant ordnas i Lund. Läs mer…