Den 9 oktober 2019 avled Ulf Pauli. Ulf var med och bildade Skruv 2001 och var med i styrelsen fram till i somras.

Ulf var utbildad inom bland annat historia och statskunskap. I nästan fyrtio år arbetade han på Länsstyrelsen i Malmö med olika arbetsuppgifter innan han gick i pension 2011. Som barn mötte han ibland en del ryska emigranter i Sverige, eftersom de ingick i hans mammas umgängeskrets. Senare fördjupade han sig i Östeuropas historia och reste gärna till Litauen, Ukraina och andra sovjetrepubliker, sedermera självständiga. Berlin var ett annat av hans favoritresmål.

Ulf var mycket beläst och kunnig, och han tyckte om att dela med sig av sina kunskaper. Det gjorde han bland annat genom att skriva böcker i historiska ämnen och att undervisa. Redan på Skruvs första studiecirkel 2002 höll han en lektion om Ukrainas geografi, landet och folket, gav oss en historisk översikt och berättade om den ukrainskspråkiga litteraturen och konsten. Genom åren återkom Ulf som populär föredragshållare i Skruv med ämnen som “Nestorskrönikans berättelse om Rurik och Kievrikets grundande – saga eller sanning?”, “Viborg ur ett historiskt perspektiv” och “Taras Sjevtjenko – poet, målare och nationalhelgon”.

Parallellt med Skruv var Ulf aktiv i Ukrainsk-svenska kulturföreningen i Malmö och Dansk-ukrainska sällskapet i Köpenhamn. Som fackligt aktiv på sin arbetsplats hade han tillägnat sig gedigna kunskaper om föreningsarbete, vilket var till stor nytta både för Skruvs styrelse och för föreningen i stort.

Själv lärde jag känna Ulf i slutet av 1990-talet, när jag ett antal gånger besökte en svensk-rysk förening i Malmö. Vi upptäckte att vi båda hade intresse för Östeuropa och folkbildning. Våren 2001 började vi planera för att bilda en ny förening, Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland (förkortat Skruv), som såg dagens ljus 8 september 2001. Under åren 2001–2019 satt Ulf i föreningens styrelse. Han var dess sekreterare under alla år med undantag för ett par år i början av tiotalet, då han var ordförande. Att ha Ulf att bolla idéer med och att utbyta tankar och åsikter med betydde mycket för mig personligen. Jag tror också att vårt samarbete var till glädje för de andra som satt i styrelsen samtidigt med oss såväl som för medlemmar och andra besökare på våra många aktiviteter.

Sedan en tid led både Ulf och hans fru Gun av cancer, och sommaren 2019 fick Gun veta att hennes sjukdom hade förvärrats, så att hon högst skulle ha några veckor kvar i livet. Ulf valde därför att avgå från styrelsen. Gun avled den 26 juli, och kort därefter fick Ulf beskedet att han själv inte heller hade så lång tid kvar. Till slut somnade han in den 9 oktober. Han blev 75 år.

Ulf efterlämnar en son, en svärdotter och ett barnbarn.

Niklas Bönnemark, ordförande i Skruv

Foto: Ekaterina Johansson, Natalia Perkova, Niklas Bönnemark, Leonid Pankratov, Andrey Gulchak.