Skruvs ryska barnverksamhet (”Kolokóltjik”) är ett center för komplementär utbildning för rysktalande barn i Malmö. Centret ingår i den ideella föreningen Skruv och är öppet för barn i åldern 1 till 18 år som har ryska som umgängesspråk eller som vill lära sig ryska som främmande språk.

Målet för centret är att skapa förutsättningar för en harmonisk, allsidig utveckling av barnens färdigheter, inte bara när det gäller språket. Vi undervisar barnen i ryska språket samt ryska traditioner och kultur, skapar förutsättningar för att använda och utveckla ryskan och vägleder rysktalande barns föräldrar.

Informationen om barnverksamheten är mer utförlig på ryska (använd språkväxlaren längst upp eller längst ner på den här sidan). För mer information kontakta samordnaren för verksamheten Nuria Bönnemark på telefon 076-224 82 64.

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page

Snart

Aktuellt schema finns här (på ryska):

Klicka här för att öppna schemat i en separat flik: 

Расписание 'Колокольчик'