Skruvs ryska barnverksamhet 10 år 2003–2013

Skruvs ryska barnverksamhets historia börjar den 15 mars 2003, då några föräldrar till rysktalande barn samlas till ett diskussionsmöte i Malmö. Det visar sig att många av de intresserade bor i Lund, och därför är det där som Skruvs verksamhet för rysktalande barn startar 13 september 2003. Lokalen är Kulans öppna förskola vid Fäladstorget, där barnen samlas en gång i veckan. Ledare under alla de tre åren är Ludmila Beskorovainaia, och till sin hjälp har hon i olika perioder Natalia Drojjina, Marina Blom, Nadja Kolosova och Lena Beskorovainaia samt Olga Ogneva och Olga Påhlsson som ackompanjatörer. Många av föräldrarna tar aktiv del i verksamheten genom att klä ut sig och delta i firandet av olika högtider, ordna kaffe och smörgåsar m.m.

I maj 2005 deltar barn från barnverksam­heten i H.C. Andersenfestivalen, som hålls i Köpenhamn med anledning av författarens 200-årsdag.

Barnverksamheten bedrivs i Lund fram till sommaren 2006, då vi blir utan lokal och tvingas lägga ner verksamheten.

Under 2007 börjar planer utvecklas på att återuppta verksamheten, nu i Malmö. Planeringsarbetet intensifieras under våren och sommaren 2008. Den 4 oktober 2008 startar verksamheten i Malmö med olika grupper och ledare, till en början i Medborgarskolans lokaler på Stadiongatan. Även i Malmö samlas barnen en gång i veckan. Verksamhetsledare är Liliya Nicolaidis och samordnare Nuria Bönnemark.

kolokUnder 2009 får Skruvs barnverksamhet det ryska namnet Колокольчик (Kolokóltjik), som betyder ’Lilla skolklockan’. Samtidigt skapas också en symbol i form av en gul skolklocka inringad av texten ”Skruvs ryska barnverksamhet” på ryska och på svenska.

Verksamheten växer, och antal barn och ledare blir större. Sedan början av 2009 håller verksamheten till på ABF på Spånehusvägen. All undervisning och kommunikation inom verksamheten sker på ryska så att barnen får en stimulerande språkmiljö för att utveckla sin flerspråkighet.

Sommaren 2010 framträder en grupp barn från Skruvs barnverksamhet på en inter­nationell festival för rysktalande barn i Köpenhamn.

Ledarna från barnverksamheten deltar i utbildningar i Wien och Köpenhamn, och vi samarbetar med 5+ (”Föreningen för främ­jande av flerspråkighet och förståelse”, baserad i Öresundsregionen).

Under våren 2010 görs ett försök att öppna en filial till Skruvs barnverksamhet i Helsingborg.

Verksamheten väcker intresse även från forskare på det pedagogiska fältet, och våren 2011 deltar vi i en undersökning som rör barnverksamhet utanför den ordinarie skolan (och kallas där för “Rustaskolan”). Undersökningen genomförs vid Malmö högskola och Linnéuniversitetet.

Huvudämnet i verksamheten är ryska som modersmål, där barnen först och främst får utveckla sitt ryska språk, lära sig att läsa och skriva och grunderna i det ryska språkets grammatik. Ett väl utvecklat modersmål är en tillgång, grunden för en positiv identitetsutveckling, och att beskära olika språk är bra både för individen och för samhället.

Förutom språkgrupper finns det också en del tillvalskurser såsom musik (rysk etnokulturell fostran), konstnärlig verksamhet, teater, och en cirkel för barnens tidiga utveckling. Dessa kurser är ett bra komplement till undervisning i det ryska språket men även ett smart komplement till den ordinarie skolan, då sådana kurser hjälper barnen att få en harmonisk kunskapsutveckling samtidigt som de höjer barnens ambitionsnivå. Många av barnen går på flera av kurserna.

Inom ramen för barnverksamheten firar vi också olika högtider och ordnar föreställningar för att barnen ska lära sig rysk kultur och folkliga traditioner. Föreställningar med teaterframträdanden av barn och vuxna, lekar, utställningar av teckningar på ett tema – allt detta ingår bland de etnokulturella aktiviteterna för barnen och deras föräldrar. Både barn och föräldrar uppskattar de aktiviteterna.

Det administrativa arbetet handlar huvudsakligen om att finslipa de befintliga grupperna, att vidareutbilda lärarna, att se till att programmen för de olika grupperna stämmer överens samt att komplettera uppsättningarna av läromedel och lärarhandledningar.

Arbetet med att höja den pedagogiska kompetensen på barnverksamheten pågår ständigt. Några gånger per år hålls traditionellt lärarkonferenser. I maj 2012 hölls på initiativ och med stöd av utbildningscentret Zlatoust (S:t Petersburg) ett större seminarium i Malmö för föräldrar på ryska. I seminariet deltog ett femtiotal föräldrar samt ryska ledande specialister på barns flerspråkighet, Darja Kolesova, Aleksandr Charitonov och Natalja Rodina. Det ordnades en master class, en presentation av ett nytt studiematerial i ryska för tvåspråkiga barn och en översiktsföreläsning om modern barnlitteratur. Seminariet väckte ett starkt intresse bland de tvåspråkiga barnens föräldrar.

I oktober 2012 deltar pedagogerna från Skruvs barnverksamhet i ett lärarseminarium som arrangeras i Ryska centret för vetenskap och kultur i Köpenhamn av centret Zlatoust. Huvud­föreläsningen på temat ”Språkliga och pedagogiska metoder för att lära tvåspråkiga barn läsa och skriva” hålls av professor Aleksandr Zelenin från Tammerfors universitet.

Samarbetet mellan Skruvs barnverksamhet och den ryska barnverksamheten i Lund (Karusell, startad hösten 2006) inleddes 2011, då det genomfördes en minifestival i Malmö kallad “Malmö-Lund: I sagans värld”. Ett av de grundläggande målen med minifestivalen var att främja bevarandet och utvecklingen av nationella och kulturella traditioner samt att popularisera ryska språket och ryska kulturella värden. Inom ramen för festivalen fick barnen bekanta sig med iscensättningar av två klassiker inom den ryska barnlitteraturen.

I maj 2012 genomförs ett annat gemensamt projekt med Karusell kallat ”Rússkije zabávy” (Ryska nöjen). Projektet avslutas med en utställning av elevernas verk och en gemensam föreställning. I augusti 2012 inleds nästa gemensamma projekt, nyårsföreställningar för barn. I projektet deltar mer än 20 aktiva. Projektet avslutas i december 2012 med två föreställningar: ”En vintersaga” (för barn mellan två och fem år) och ”Den förlorade trolldomen” (för barn från fem år och uppåt). Omkring 300 personer ser föreställningarna.

Från september 2011 är Skruvs barnverksamhet partner i ett internationellt projekt för att skapa ett nätverk av kontakter för utbildning av unga ledare. I projektet deltar ideella organisationer från Ryssland, Danmark, Sverige och Finland. Projektets andra etapp genomförs med Skruvs barnverksamhet som bas i november 2011, och i juni 2012 deltar verksamhetsledaren från Skruvs barnverksamhet i den avslutande projektetappen, som hålls hos partnerorganisationen i Kaliningrad.

Skruvs barnverksamhet deltar aktivt i den ryska kulturdagen ”Möt Ryssland mitt i Malmö” 3 juni 2012, inom ramen för ABF:s nationella hundraårsfirande. Två dockteaterföreställningar baserade på ryska folksagor visas för mer än 100 personer. Barnverksamheten deltar också aktivt i en workshop där man kunde lära sig att måla en rysk docka (matrjósjka), som lockar ca 30 personer, och i avslutningsföreställningen, där en en miniföreställning med barnverksamhetens teatergrupp ingår.

Under sommaren 2012 ger barnverksamhetens teatergrupp sin miniföreställning på olika platser i Sverige och Danmark: barnen framträder på Ryska språkets dag på Rysslands ambassad i Stockholm, på festivalen ”Ovan regnbågen” i Köpenhamn och på ABF:s samlade hundraårsfirande i Malmö Folkets park.

Under 2012 figurerar Skruvs barnverksamhet flera gånger i pressen. Den 10 april finns ett reportage om föreningens barnverksamhet i Sydsvenskan, och den 4 juni skriver City Malmö om den ryska kulturdagen och särskilt om dockteaterföreställningen som arrangeras av de aktiva på barnverksamheten. I nummer 14 av Lärarnas tidning anförs Skruvs barnverksamhet som ett exempel i en artikel om komplementära skolor.

När Skruvs barnverksamhet under 2013 firar tioårsjubileum är den mer aktiv än någonsin. För närvarande deltar ungefär 65 barn i åldern 1–12 år i Skruvs barnverksamhet en gång i veckan, i sju olika grupper. Den 28 april 2013 hålls öppet hus på barnverksamheten, där det finns möjlighet för utomstående att vara med och bekanta sig med lektionerna och ledarna.