Matematik (tillval)

Läs om det här tillvalet på den ryska sidan.