Musik (tillval)

På musiklektionerna förenas alla sorters musikverksamhet. Barnen rör sig till musik, sjunger, lyssnar och spelar olika rytm- och slaginstrument. Det huvudsakliga målet för lektionerna är att introducera eleven i musikens värld. Vi utvecklar elevens rytmkänsla och självsäkerhet, barnet börjar sjunga självständigt och utvecklar musikalitet.