Utvecklek (tillval)

“Utvecklek” är ett av tillvalen för den äldsta gruppen av barn som har lektioner tillsammans med sina föräldrar.

Lektionerna ägnas bl.a. åt finmotorik, skapande verksamhet, språkutveckling, uppmärksamhet, bokstäver och siffror.