Öppen diktamen på ryska i Lund 14 april 2018

Öppen diktamen på ryska i Lund 14 april 2018

Totalnyj diktant är en årlig utbildningsaktion i form av en frivillig och gratis diktamen för alla. Målet med aktionen är att ge var och en möjlighet att kontrollera sina kunskaper i ryska och väcka intresse för att öka läs- och skrivkunnighet. Även i år ser Skruv...
Kurser i ryska höstterminen 2017

Kurser i ryska höstterminen 2017

Skruv inbjuder till en ny termin med lektioner i ryska som främmande språk. Det här läsåret har våra lektioner ett nytt format: 35 minuter vanlig lektion + 35 minuter språkkafé. Vi erbjuder dels nivå A1 (nybörjare), dels A2 (fortsättningskurs). 10.00–10.35 Ryska nivå...
Termin 4 i ryska med start 12 februari 2017

Termin 4 i ryska med start 12 februari 2017

Tolv kurstillfällen à 90 minuter med start söndag 12 februari 2017 ABF-huset, Malmö Beskrivning Detta är fjärde terminen på Skruvs kurs i ryska språket med inriktning på talad ryska, motsvarande nivå A1.2. Kursen utgår från läromedlet Mozjno utgivet av förlaget Liber....
Termin 3 i ryska med start 16 oktober 2016

Termin 3 i ryska med start 16 oktober 2016

Åtta kurstillfällen à 90 minuter med start söndag 16 oktober 2016 ABF-huset, Malmö Beskrivning Detta är tredje terminen på Skruvs kurs i ryska språket med inriktning på talad ryska. Kursen utgår från läromedlet Mozjno utgivet av förlaget Liber. Målgrupp Kursen vänder...