Slávenka i Stockholm 12 mars 2016

Slávenka i Stockholm 12 mars 2016

Skruvs sånggrupp Slávenka framträder vid det traditionella firandet av den slaviska fastlagshögtiden, máslenitsa, i Kungsträdgården i Stockholm. Vi deltar med ett varierat program bestående av ryska och ukrainska folksånger och sånger influerade av rysk folkmusik. Läs...
Slávenkas repetitioner hösten 2015

Slávenkas repetitioner hösten 2015

Höstterminen 2015 repeterar Skruvs sånggrupp Slávenka på söndagar i rum 308 på ABF, Spånehusvägen 47 kl. 13.00. Undantag är följande dagar, då vi repeterar dagen innan (lördag): 17 oktober (i stället för 18 oktober), 14 november (i stället för 15 november) och 21...