Minifestivalen Malmö-Lund: I sagans värld

Minifestivalen Malmö-Lund: I sagans värld

Laddar Karta...

Datum och tid
sön 9 oktober 2011 kl. 11.00–12.30

Plats
Ungdomens hus, Festsalen
Norra Skolgatan 10 b, MalmöDen 9 oktober 2011 genomfördes i Malmö en minifestival som blev början till ett kreativt samarbete mellan de ryska barnverksamheterna i två grannstäder, Karusell i Lund och Skruvs ryska barnverksamhet (Kolokóltjik) i Malmö. Festivalen ”Malmö-Lund: I sagans värld!” blev inte bara en stor och minnesvärd högtid för de rysktalande barnen utan även en mötesplats för utbyte mellan de två ryska barnverksamheterna i Skåne, och blev början till utveckling av kontakterna mellan personalen på de båda verksamheterna. Ett av de grundläggande målen med minifestivalen var att främja bevarandet och utvecklingen av nationella och kulturella traditioner samt att popularisera ryska språket och ryska kulturella värden. Inom ramen för festivalen fick barnen bekanta sig med iscensättningar av två klassiker inom den ryska barnlitteraturen.

Initiativtagare och organisatör av festivalen var verksamhetsledaren för Kolokóltjik, Liliya Nicolaidis, och från Karusells sida löstes de organisatoriska frågorna av Marina Blom. Eftersom detta var det första evenemanget i sitt slag, bestämde festivalorganisatörerna att det skulle hållas enbart för barnen på de båda verksamheterna och deras föräldrar och inte vara öppet för några andra rysktalande barn i de båda städerna. Därför uppgick antalet åskådare till lite mer än 100 stycken.

Tack vare ABF Malmös delaktighet i festivalen kunde publiken bjudas in till den stora och vackra Festsalen på Ungdomens hus i Malmö. Teatercirkeln på Skruvs barnverksamhet framför också sitt varma tack till ABF för stödet och samarbetet.

Festivalen inleddes av ett hälsningsanförande av Stanislav Golubev, chef för vetenskaps- och förlagscentret Zlatoúst, som lyckönskade barnen med anledning av det nya samarbetet inom ramen för festivalen och berättade att nyheten har spritt sig långt utanför Skåne, och att man i Stockholm, på Ryska federationens ambassad, och i S:t Petersburg känner till festivalen och de båda ryska barnverksamheterna i Sydsverige. Stanislav Golubev önskade barnen och föräld-rarna lycka till med att lära sig ryska och önskade de båda verksamheterna lycka till med att utveckla samarbetet. Till de båda verksamheterna hade han med sig gåvor från Ryssland som hade organiserats på initiativ och med stöd av Rysslands ambassad i Sverige och sponsrats av S:t Petersburgs stads kommitté för externt stöd till utrikes bosatta landsmän. Presenterna utgjordes av färgglada läroböcker, lärarhandledningar och metodik-böcker.

På minifestivalen framfördes Karusells bidrag, Kornej Tjukovskijs Múcha-Tsokotúcha, av deltagarna i barnteatergruppen tillsammans med föräldrarna och ledarna på barnverksamheten. Skruvs barnverksamhet (Kolokóltjik) framträdde med sin barnteater-cirkel, som visade Samuil Marsjaks iscensättning av den ryska folksagan Teremók.

Föreställningarna fängslade åskådarna genom de små och stora skådespelarna, de färgglada kostymerna och dekoren, som barnen hade färdigställt med hjälp av sina ledare och föräldrar. De mindre åskådarna sjöng gärna med och levde sig in i allt som hände på scenen.

Alla festivaldeltagare fick vackra diplom som minne och åskådarna fick oförglömliga starka intryck från mötet med sagorna på ryska i den sydsvenska staden Malmö.