Styrelsemöte

Styrelsemöte

Datum och tid
tor 28 april 2016 kl. 19.00–21.30

Plats
Bibaninas
Gunnesbovägen 89, LundStyrelsemötena är normalt öppna endast för styrelsens ledamöter.