Verksamhetsberättelse 2013

Organisation

Medlemmar

Vid utgången av år 2013 hade föreningen 147 medlemmar.

Styrelse

Styrelsen har bestått av följande nio personer:

 1. Ulf Pauli, ordförande
 2. Vladlena Zandfeld Clausen, vice ordförande
 3. Leonid Pankratov, sekreterare
 4. Nuria Bönnemark, kassör
 5. Tania Bauder
 6. Niklas Bönnemark
 7. Sara Gradlander
 8. Jonas Hols
 9. Dan Wallenberg

Genom styrelsebeslut den 12 oktober utsågs Leonid Pankratov till ersättare i styrelsen sedan han avgått som ordinarie ledamot.

Revisorer

Gunnel Arbin-Sjöberg, revisor
Oxana Hall-Wilton, revisor
Lena Olsson, revisorsersättare

Valberedning

Lidia Göransson, sammankallande
Ingemar Andersson

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande möten:

26 januari, Malmö: Styrelsemöte
23 februari, Malmö: Styrelsemöte och planeringsmöte
9 mars, Malmö: Konstituerande styrelsemöte
13 april, Malmö: Styrelsemöte
11 maj, Malmö: Styrelsemöte
24 augusti, Limhamn: Styrelsemöte
14 september, Malmö: Styrelsemöte
12 oktober, Malmö: Styrelsemöte
9 november, Malmö: Styrelsemöte

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften har varit 200 kronor och den har gällt från det datum den betalats och ett år framåt. Avgiften för familjemedlemmar, heltidsstuderande och pensionärer har varit 120 kronor. Avgiften för barn har varit 80 kronor och för företag och andra organisationer har avgiften (inklusive två månaders webbannons) varit 500 kronor. För 2500 kronor har företag/organisationer fått både medlemskap och ett års annonsering på föreningens webbplats.

Medlemskap i och samarbete med andra organisationer

Under 2013 har föreningen varit medlem i Ryska riksförbundet i Sverige och MIP (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation) samt har haft samarbete med ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) i Malmö. Föreningen har erhållit ekonomiskt stöd från Ryska riksförbundet i Sverige för flera aktiviteter.

Ekonomi

Se ekonomisk bilaga (“Årsredovisning”, resultaträkning och balansräkning).

Föreningsmöten

9 mars, Malmö: Föreningsstämma i Skruv

Aktiviteter

Skruvkaféer

9 februari, Malmö: Skruvkafé: I solrosornas och kosackernas land
9 mars, Malmö: Skruvkafé: Ryska klubben
13 april, Malmö: Skruvkafé: ESC
9 maj, Malmö: Skruvkafé med Ryska klubben, tema krigsslutet
12 oktober, Malmö: Skruvkafé: personliga minnen från Vitryssland
9 november, Malmö: Skruvkafé, tema rysk, ukrainsk, vitrysk och svensk mat
7 december, Malmö: Skruvkafé: Svensk-ryska kopplingar inom musik och film

Ryska klubben

9 mars, Malmö: Skruvkafé: Ryska klubben
9 maj, Malmö: Skruvkafé med Ryska klubben, tema krigsslutet
26 oktober, Malmö: Ryska klubben, musik och poesi

Picknickar

Inga evenemang

Fester

Inga evenemang

Konserter

Inga evenemang

Andra aktiviteter

6 februari, Malmö: Skruv deltar i föreningsmässa
18 augusti, Malmö: Skruv deltar i Föreningarnas dag

Skruvs ryska barnverksamhet (Kolokóltjik) i Malmö

(Text: Liliya Nicolaidis, verksamhetsledare)

28 april, Malmö: Öppet hus på Skruvs ryska barnverksamhet
26 maj, Malmö: Högtid för barn
1 september, Malmö: Läsårsstart på barnverksamheten
27 oktober, Malmö: Öppna lektioner på barnverksamheten
15 december, Malmö: Nyårsföreställningar för rysktalande barn

Under 2013 deltog ungefär 65 barn i åldern ett till tolv år i Skruvs barnverksamhet, indelade i sju grupper. Även tillvalen fortsatte i full utsträckning: musik (rysk etnokulturell fostran), konstnärlig verksamhet, teater, och en cirkel för barnens tidiga utveckling. En danscirkel startades under året. Många av barnen deltog i mer än ett tillval. Året bestod av 30 ”skolveckor”, och totalt hölls 390 lektioner, inklusive 210 lektioner i ryska språket och språkutveckling.

Förutom de schemalagda lektionerna hölls traditionsenligt flera etnokulturella aktiviteter för barnen och deras föräldrar: högtider med teaterföreställningar, lekar och framträdanden av barnen och de vuxna, temalektioner och temautställningar av teckningar.

En nyhet för året var öppet hus, som arrangerades för första gången 28 april 2013. Stora och små gäster på vår barnverksamhet hade möjlighet att titta hur det går till på lektionerna, liksom att delta aktivt i dem, och på föräldramötena kunde de få professionella svar på frågor om barns flerspråkighet och information om barnverksamheten. I foajén fanns en utställning av barnens konstverk (teckningar, handgjorda småsaker och applikationer) och en samling studie- och handledningslitteratur som vi använder på barnverksamheten. Det konstaterade att det blev ett lyckat öppet hus, och ledarna på barnverksamheten beslutade att genomföra öppet hus årligen.

År 2013 innehöll för Skruvs ryska barnverksamhet flera jubileer. Den 16 september firade vi tioårsjubileet för starten för Skruvs ryska barnverksamhet i Lund. Fem år senare startades dess efterföljare, Skruvs ryska barnverksamhet i Malmö. Vi fick besök av Malvina ur sagan om Buratino, som sjöng och dansade med alla, och som sedan bjöd på en stor och välsmakande tårta.

Den 6 oktober firade vi två högtider på en gång: lärarens dag och årsdagen av starten för Skruvs ryska barnverksamhet i Malmö, som nu fyllde fem år. Personalen på barnverksamheten hade förberett en dockteaterföreställning tillsammans med frivilliga, och huvudperson i föreställningen var Buratino.

Det är en tradition att kalenderåret på Skruvs barnverksamhet avslutas med nyårsföreställningar för rysktalande barn i Malmö med omnejd. Under 2013 arrangerades för första gången tre olika föreställningar – för tre olika åldersgrupper, med hänsyn tagen till barnens egenheter. Barnverksamhetens regissör för massevenemang, Maryna Mykhatska, lyckades detta år få ihop en teatergrupp bestående av 18 frivilliga. Nyårsföreställningarna besöktes i år av mer än 300 små och stora åskådare.

Under 2013 fortsatte det administrativa arbetet med att förbättra överensstämmelse av de olika gruppernas program och med att kompetensutveckla pedagogerna. Det hölls fyra träffar i lärarrådet, alla ägnade åt aktuella metodikfrågor inom ryskundervisningen.

Dessutom medverkade ledarna från Skruvs barnverksamhet den 4 och 5 oktober 2013 i metodikseminariet “Egenheter i metodiken vid undervisning av tvåspråkiga barn i ryska: rysk ordbildning och skrivkonst”, som hölls på Ryska centret för vetenskap och kultur i Köpenhamn. I programmet för seminariet ingick föreläsningar, master classes samt öppna lektioner med ledande ryska specialister från både Ryssland och andra länder. Tack vare sponsorstöd från utbildningscentret Zlatoúst (S:t Petersburg, Ryssland) var det möjligt för Skruvs barnverksamhets metodikexpert Marina Pavlova Kjems i den nordisk-baltiska konferensen för stöd och bevarande av ryska språket, som ägde rum i Lettlands huvudstad Riga 17–19 oktober. På konferensen höll Marina ett anförande om hur vi på Skruvs barnverksamhet framgångsrikt arbetar med utveckling av ryska språket i en främmande språkmiljö.

Barnverksamhetens teatergrupp

Teatergruppen på Skruvs barnverksamhet är sedan flera år verksamhetens visitkort. Under 2013 representerade teatergruppen barnverksamheten vid följande evenemang:

 • 16 februari 2013: Tvåspråkighetsfestivalen Under samma himmel, Köpenhamn, uppsättningen Marknaden. På denna festival fick eleven på Skruvs barnverksamhet Mira Pavlova Kjems premium för sitt deltagande i uppsatstävlingen “Odín jazýk – chorosjó, a dva – lútjsje!” (“Ett språk är bra, men två är bättre!”), som genomfördes av Ryska centret för vetenskap och kultur i Köpenhamn.
 • 2 mars 2013: Firande av ryska fastlagen (máslenitsa) i Helsingborg, miniföreställningen “Skomorósji zabávy” (“Gycklarnas nöjen”).
 • 9 mars 2013: Skruvkafé: Ryska klubben
 • Två framträdanden inom ramen för “Rysk afton” tillsammans med Skruvs ryska sånggruppen Slávenka och Midnattskören:
 • 12 maj 2013: Framträdande i samband med att Skruvs barnverksamhet besöktes av Zlata Ognevich, som sjöng Ukrainas bidrag i Eurovision Song Contest. Under Zlata Ognevichs besök fick barnen också agera journalister och ställa frågor vid en speciell presskonferens.
 • 26 maj 2013: Framträdande vid konserten i samarbete med barnteaterstudion i dansk-ryska teatergruppen Dialog från Köpenhamn. Barnen från Malmö hade förberett framträdanden i alla grupperna; de sjöng, dansade och läste dikter. Barnteatergruppen visade upp sin musikaliska miniföreställning “Góstiusjki”, och vännerna från Köpenhamn hade med sig två miniföreställningar: “Usátyj-polosátyj” efter Samuil Marsjak och “Kupétjeskij dvor” efter Aleksandr Ostrovskij.
 • 9 juni 2013 representerade teatergruppen traditionsenligt Skruvs barnverksamhet vid den fjärde internationella festivalen Ovan regnbågen, som ägde rum i Köpenhamn.
 • 1 september 2013 framträdde barnen i teatergruppen i samband med läsårsstarten och framförde litteratur- och musikkompositionen “Vesiólyj kolokóltjik”.
 • 27 oktober 2013 öppnade teatergruppen på Skruvs barnverksamhet det stora evenemanget Litteraturmötena i Malmö med den iscensatta sången “Kak u násjich u vorót”
 • 15 december 2013: Barnen i teatergruppen framträdde med “Vesiólyje ljagusjáta” två gånger på nyårsföreställningarna för rysktalande barn i Malmö.

Litteraturklubben

(Text: Lidia Elfstrand)

Skruvs Litteraturklubb hade följande aktiviteter under 2013:

Under 2013 fortsatte Skruvs litterära klubb sin verksamhet och hade tre möten (17 februari, 24 mars och 26 maj). Sammankomsterna i klubben ägnades åt läsning av dikter och prosa av såväl kända författare (Vladimir Vysotskij, Vladimir Majakovskij och Arsenij Tarkovskij) som klubbens egna medlemmar. Den 17 december fick vi besök av Irina Koljaka, poet, medlem i Krims mellanfolkliga författarförbund och Författarkongressen i Ukraina samt en av författaren i fjärde boken i serien Från hjärta till hjärta, som getts ut av Litteraturklubben. För de församlade presenterade  hon sin första egna diktsamling Ja s vámi otkrovénno govorjú.

Under året fortsatte också arbetet inför utgivningen av en ny, fjärde bok i serien Från hjärta till hjärta. Denna gång deltog 20 författare och 6 översättare i arbetet. Totalt deltog 32 personer i projektet med att ge ut boken, som presenterades högtidligt den 26 oktober 2013.

Litteraturklubben förberedde och genomförde också Litteraturmötena i Malmö, som ägde rum 26–27 oktober 2013. Inom ramen för Litteraturmötena hölls seminarierna “Retorik för stora och små eller hur man lär sig tala fint och rätt” (författaren Michail Khanin, Stockholm), “Hur man blir en berömd författare” (Aleksander Gritsenko, Moskva), “Användningen av mytologiska strukturer i dramaturgin i nutida genrefilm” (Andrej Sjtjerbak-Zjukov, litteraturjournalist, poet och teoretiker, Moskva), “Några ord om mig själv och andra berömda personligheter” (författaren Michail Khanin, Stockholm). Ett musikaliskt-poetiskt möte ägde rum med nutida ryska författare från Moskva, Kiev, Stockholm och Malmö. Vid Litteraturmötena i Malmö presenterades också den fjärde boken i serien Från hjärta till hjärta. För den musikaliska inramningen stod teatergruppen på Skruvs barnverksamhet, Midnattskören under ledning av Gösta Petersen, Skruvs ryska sånggrupp Slávenka under ledning av Elena Bibanina och en klassisk pianokonsert med Philipp Subbotin och ART Duo från Tjeckien.

Sånggruppen (Slávenka)

Under året har Skruvs sånggrupp Slávenka framträtt vid följande tillfällen:

12 januari, Malmö: Skruvs stora nyårsfest 2013
9 mars, Malmö: Skruvkafé: Ryska klubben
16 mars, Stockholm: Skruvs sånggrupp Slávenka deltar i rysk kulturfestival
5 april, Lund: Skruv deltar i Rysk afton
9 juni, Malmö: Rysk afton
26 oktober, Malmö: Litteraturmötena i Malmö

Övrigt

Utbildning

Under verksamhetsåret har Nuria Bönnemark och Vladlena Zandfeld Clausen deltagit i utbildning i bidragsansökningar anordnad av Malmö stads Fritidsförvaltning. Leonid Pankratov har gått samma förvaltnings styrelseutbildning steg 2.

Skruv i sociala medier

Den 31 december uppgick antal e-postadresser på Skruvlistan till 372. Under året skrevs 122 meddelanden på listan, däribland 0 i juli (första månaden med 0 sedan starten för listan 2001).

På Facebook hade Skruv den 31 december följande antal “gillare”: Skruvs huvudsida 552, barnverksamhetens Facebooksida 210, litteraturklubbens Facebooksida 177, Ryska klubbens Facebooksida 45.

Ryska riksförbundet i Sverige

Ansvarig för kontakterna med Ryska riksförbundet i Sverige har varit Vladlena Zandfeld Clausen och Leonid Pankratov.

Slutord

Det gångna året har varit fyllt av aktiviteter i föreningen och medlemsutvecklingen har varit god och stabil, vilket utgör en bra grund för en fortsatt positiv utveckling av föreningen och dess verksamhet. Styrelsen vill framföra sitt varma tack till alla som hjälpt till med att hålla föredrag, ansvarat för barnverksamheten, ordnat förtäring, arbetat med förberedelser för nyårsfesten, deltagit i Litteraturklubbens möte, medverkat i sånggruppen Slávenka eller på annat sätt bidragit till föreningens skiftande aktiviteter.

Styrelsen för Skruv i mars 2014

Ulf Pauli, Vladlena Zandfeld Clausen, Nuria Bönnemark, Tania Bauder, Niklas Bönnemark, Sara Gradlander, Jonas Hols, Leonid Pankratov, Dan Wallenberg