Verksamhetsberättelse 2014

Organisation

Medlemmar

Vid utgången av år 2014 hade föreningen 195 medlemmar.

Styrelse

Styrelsen har bestått av följande nio personer:

 • Lidia Elfstrand, ordförande
 • Niklas Bönnemark, vice ordförande
 • Nuria Bönnemark, kassör
 • Ulf Pauli, sekreterare
 • Tania Bauder
 • Vladlena Zandfeld Clausen
 • Sara Gradlander (avsade sig uppdraget i oktober 2014)
 • Mikkel Brogren Nagel
 • Dan Wallenberg

Revisorer

Gunnel Arbin-Sjöberg, revisor
Oxana Hall-Wilton, revisor
Lena Olsson, revisorsersättare

Valberedning

Lidia Göransson, sammankallande
Viktoria Axelsson
Svetlana Kniazeva

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande möten:

19 januari, Limhamn: Styrelsemöte
9 februari, Malmö: Styrelsemöte
27 mars, Malmö: Styrelsemöte
8 juni, Malmö: Styrelsemöte
23 augusti, Limhamn: Styrelsemöte
11 oktober, Malmö: Styrelsemöte
8 november, Malmö: Styrelsemöte

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften har varit 200 kronor och den har gällt från det datum den betalats och ett år framåt. Avgiften för familjemedlemmar, heltidsstuderande och pensionärer har varit 120 kronor. Avgiften för barn har varit 80 kronor och för företag och andra organisationer har avgiften (inklusive två månaders webbannons) varit 500 kronor. För 2500 kronor har företag/organisationer fått både medlemskap och ett års annonsering på föreningens webbplats.

Medlemskap i och samarbete med andra organisationer

Under 2014 har föreningen varit medlem i Ryska riksförbundet i Sverige och MIP (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation). Skruv har haft samarbete med ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) i Malmö. Föreningen har erhållit ekonomiskt stöd från Ryska riksförbundet i Sverige för flera aktiviteter.

Ekonomi

Se ekonomisk bilaga (“Årsredovisning”, resultaträkning och balansräkning).

Föreningsmöten

8 mars, Malmö: Föreningsstämma 2014

Aktiviteter

Skruvkaféer

9 februari, Malmö: Medlemsmöte
12 april, Malmö: Skruvkafé april: Ryssar och svenskar
11 oktober, Malmö: Skruvkafé med visning av filmen En hunds hjärta
13 december, Malmö: Skruvkafé, tema Lucia

Ryska klubben

8 mars, Malmö: Ryska klubben: kvinnodagen
10 maj, Malmö: Ryska klubben, tema krigsslutet

Picknickar

Inga evenemang

Fester

Inga evenemang

Konserter

Inga evenemang

Kurser

Under perioden 14 september–23 november gavs tio tillfällen på kursen “för svenskar i flerspråkiga familjer – med fokus på ryska språket”. Kursen var avsedd att ge deltagarna baskunskaper både i ryska språket och i den ryska kulturen, och ett syfte var bland annat att minska risken för kulturkrockar. Antal deltagare var femton, och kursen leddes av Niklas Bönnemark.

Andra aktiviteter

5 april, Bromma: Skruv deltar i Ryska riksförbundets årsmöte
6 september, Malmö: Konferensmiddag hos Skruv

Skruvs ryska barnverksamhet (Kolokóltjik) i Malmö

(Text: Liliya Nicolaidis, verksamhetsledare)

Under 2014 deltog ungefär 65 barn i åldern ett till tolv år i Skruvs barnverksamhet, indelade i sju grupper. Tillvalen fortsatte i full utsträckning: teater, dans och rysk etnokulturell fostran. Fyra matematikcirklar öppnades också, för barn i olika åldrar. Många av barnen deltog i mer än ett tillval. Året bestod av 30 ”skolveckor”, och totalt hölls 390 lektioner, inklusive 210 lektioner i ryska språket och språkutveckling.

Förutom de schemalagda lektionerna hölls traditionsenligt flera etnokulturella aktiviteter för barnen och deras föräldrar: högtider med teaterföreställningar, lekar och framträdanden av barnen och de vuxna, temalektioner och temautställningar av teckningar. I år arbetade barnverksamheten på temat “Årstiderna”. Barnen kunde befästa sina kunskaper från lektionerna på högtiderna och konserterna “Våren har kommit med gåvor”, “Hej, sommar!” och “Vad har hösten fört med sig?”. Barnverksamhetens cirklar har då möjlighet att visa upp sina arbeten: Teatergruppen framförde en iscensättning av den ryska folksagan Rovan, danscirkeln visade upp numren “Tsarevnorna” (ry. Tsarévny ‘Prinsessorna’), “Blommornas vals” och “Höstlöven”, och aktiva vuxna hade till dessa högtider förberett föreställningarna “Grönsakerna grälar” och “Svamphuset”.

Öppet hus, som arrangerades för första gången 2013, genomfördes även 2014. Stora och små gäster på vår barnverksamhet hade möjlighet att titta hur det går till på lektionerna, liksom att delta aktivt i dem, och på föräldramötena kunde de få professionella svar på frågor om barns flerspråkighet och information om barnverksamheten. Det genomfördes också ett miniseminarium för föräldrar på temat “Vad ska mitt barn med ryska i Sverige? Motivation och sätt att utveckla barnets allsidiga förmågor”. I foajén fanns en utställning av barnens konstverk (teckningar, handgjorda småsaker och applikationer) och en samling studie- och handledningslitteratur som vi använder på barnverksamheten. Vi beslutade att genomföra öppet hus även i framtiden.

Det är en tradition att kalenderåret på Skruvs barnverksamhet avslutas med nyårsföreställningar för rysktalande barn i Malmö med omnejd. Under året arrangerades, precis som förra året, tre olika föreställningar – anpassade efter tre olika åldersgrupper. Eftersom de äldsta och näst äldsta grupperna under höstterminen läste Nikolaj Nosovs berättelse om Neznajka, var det just Neznajka som kom på besök på nyårsföreställningarna, tillsammans med sina glada vänner. Barnverksamhetens regissör för massevenemang, Maryna Mykhatska, fick precis som tidigare år ihop en teatergrupp bestående av frivilliga. Totalt deltog 36 vuxna och barn i förberedelser och genomförande av nyårsföreställningarna. Det är glädjande att föreställningarna bevistas av publik inte bara från Malmö med omnejd, utan från andra delar av Skåne. I år besöktes föreställningarna av mer än 300 små och stora åskådare.

Under 2014 fortsatte det administrativa arbetet med att förbättra överensstämmelse av de olika gruppernas program och med att kompetensutveckla pedagogerna. Det hölls fyra träffar i lärarrådet, alla ägnade åt aktuella metodikfrågor inom ryskundervisningen.

I samband med läsårsavslutningen, 1-2 juni, anordnade Statliga Pusjkinhögskolan för ryska språket (Moskva) och centret Zlatoúst (S:t Petersburg) med Skruvs ryska barnverksamhet i Malmö (Kolokóltjik) som bas fortbildning för rysklärare och föräldrar till tvåspråkiga barn. På programmet stod föreläsningar, master class, öppna lektioner med ledande ryska specialister från både Ryssland och andra länder samt certifierad nivåtestning av barn. Föreläsare var: pedag. lic., docent Jelena Kortjagina, chef för Centret för certificeringstest vid Statliga Pusjkinhögskolan för ryska språket; fil. lic. Stanislav Golubev, verkställande direktör för centret Zlatoúst; pedag. dr Jelena Agejeva, logoped av högsta kategorin, direktör för Institutet för främjande av barns utveckling i Dortmund (Institut der Kinderförderung/Институт доктора Агеевой); Olga Stelter, lärare i ryska och interkulturell kommunikation vid Hamburg School of Business Administration och Hamburger Volkshochschule, författare på förlaget Zlatoúst; docent emeritus Kira Allikmets, universitetet i Tartu; Anna Ljubivaja, ledare för Zlatoústs språkskola.

Den 25 oktober 2014 fick vår barnverksamhet ännu ett fint besök från Ryssland, nämligen Grigorij Gladkov, kompositör, mottagare av utmärkelsen “förtjänstfull kulturarbetare i Ryssland”, ledamot av Rysslands tonsättarförbund och Rysslands filmmakarförbund. Han har skrivit otaliga barnvisor (Plastilínovaja voróna/Пластилиновая ворона, Pádal prosjlogódnij sneg/Падал прошлогодний снег m.fl.) och har lett det populära barnteveprogrammet Spokójnoj notji, malysjí. Barnen i teatergruppen fick en oförglömlig chans att framföra de kända barnvisorna på samma scen som deras upphovsman, och med ohöljd förtjusning sjöng hela publiken med i flera generationers älskade barnvisor.

Detaljerad evenemangsinformation:

26 januari, Malmö: Terminsstart på Skruvs ryska barnverksamhet
13 april, Malmö: Öppet hus på barnverksamheten
25 maj, Malmö: Läsårsavslutning på barnverksamheten
1 juni, Malmö: Kurser för rysklärare och föräldrar till tvåspråkiga barn, dag 1
2 juni, Malmö: Kurser för rysklärare och föräldrar till tvåspråkiga barn, dag 2
31 augusti, Malmö: Start för läsåret 2014/2015 på barnverksamheten
25 oktober, Malmö: Kreativt möte med Grigorij Gladkov
14 december, Malmö: Nyårsföreställningar för barn

Barnverksamhetens teatergrupp

Teatergruppen på Skruvs barnverksamhet är sedan flera år verksamhetens visitkort. Under 2014 representerade teatergruppen barnverksamheten vid följande evenemang:

 • 8 mars gratulerade teatergruppen alla kvinnor som kom till Ryska klubben för att fira Internationella kvinnodagen. Barnen hade speciellt för detta tillfälle förberett ett litet litteratur- och musikframträdande.
 • 16 maj framträdde teatergruppen på Språkfestivalen som hölls i Kroksbäcksparken i Malmö i regi av Malmö stads förskoleförvaltning. Barnen visade upp tre nummer från sin numera ganska breda repertoar.
 • Turnén 2014 inleddes med en resa till Stockholm och deltagande i festivalen ”Vi är unga” för ryskspråkiga barn och ungdomar från hela Sverige. Efter framträdandet besökte barnen Junibacken.
 • Att delta vid festivalen Ovan regnbågen har blivit en kär tradition för vår teatergrupp. Därför framträdde vi med glädje även 2014, den 7 juni, på den femte fjärde internationella festivalen i Köpenhamn med vårt litterära och musikaliska program.
 • På höstföreställningen på barnverksamheten visade teatergruppen en iscensättning av den ryska folksagan Rovan, och på nyårsföreställningarna framförde barnen den glada sången “Den lilla granen på nytt sätt”.
 • Teatergruppen fick också äran att inleda fortbildningen för rysklärare och föräldrar till tvåspråkiga barn, som anordnades i Malmö 1-2 juni av Statliga Pusjkinhögskolan för ryska språket (Moskva) och centret Zlatoúst (S:t Petersburg) med Skruvs ryska barnverksamhet som bas.
 • Under det kreativa mötet med den ryske barnvisekompositören Grigorij Gladkov fick barnen chansen att sjunga sången “Vesiólyje ljagusjáta” tillsammans med dess berömde upphovsman.

Detaljerad evenemangsinformation:

8 mars, Malmö: Ryska klubben: kvinnodagen
16 maj, Malmö: Teatergruppen på Skruvs barnverksamhet deltar i Språkfestival
17 maj, Sollentuna: Barnteatergruppen framträder på festival
1 juni, Malmö: Kurser för rysklärare och föräldrar till tvåspråkiga barn, dag 1
7 juni, København: Teatergruppen på Skruvs barnverksamhet deltar i internationell barn- och ungdomsfestival
25 oktober, Malmö: Kreativt möte med Grigorij Gladkov
14 december, Malmö: Nyårsföreställningar för barn

Litteraturklubben

(Text: Lidia Elfstrand)

År 2014 fortsatte Skruvs Litteraturklubb sin verksamhet. Under året fortsatte arbetet med att förbereda utgivningen av nästa utgåva, den femte, i serien “Från hjärta till hjärta” – “Mäktigt är kärlekens språk”. För första gången gavs boken ut i samarbete med det Moskvabaserade Internationella författarförbundet. Boken består av två band. Verk av Skruvs medlemmar ingår i det första bandet. I arbetet med boken deltog sjutton författare och nio översättare. Totalt ingick 28 personer i projektet kring första bandet av den femte boken. Boken presenterades högtidligt på boksläppet den 16 november 2014.

Den 5-6 augusti gästades Litteraturklubben av Larisa Kuzminskaja och Boris Tsvetkov från Moskva. Larisa Kuzminskaja är poet, astrolog och teveprogramledare. Boris Tsvetkov är arkivarie och historiker och har publicerat fyra diktsamlingar. De presenterade poesisamlingen Svjazújusjtjeje slóvo 7, i vilken även ingår verk av Litteraturklubbens medlemmar. Boris Tsvetkov och Larisa Kuzminskaja gjorde publiken bekant med sitt författarskap. Det ordnades också ett litterärt möte med samtida ryskspråkiga författare och översättare som bor i Sydsverige.

Den 26 oktober ordnade Litteraturklubben en musik- och litteraturafton med deltagande av pianisten och skriftställaren Philipp Subbotin från Prag, pristagare i internationella pianisttävlingar. Philipp Subbotin inledde den med en klassisk pianokonsert. Dessutom presenterade han Marina Subbotinas diktsamling “Daj rúku mne…” och sin egen bok “Stichí i stichíja”. Besökarna läste också sina egna dikter.

Litteraturklubben förberedde och genomförde Litteraturmötena i Malmö, som ägde rum 15-16 november 2014. Inom ramen för Litteraturmötena hölls ett seminarium i diktskrivande (lett av författaren Larisa Kuzminskaja från Moskva), en presentation av Veronika Gabards (från Lund) första diktsamling och en presentation av poeten Angelina Solomkos (från Kiev) verk. Dessutom ägde ett musik- och poesimöte rum med samtida ryskspråkiga författare från Moskva, Kiev, Stockholm och Malmö.

Alla aktiviteter i Litteraturklubben har genomförts med stöd av ABF.

Detaljerad evenemangsinformation:

5 augusti, Malmö: Författarträff dag 1 av 2
6 augusti, Kingelstad: Författarträff dag 2 av 2
26 oktober, Malmö: Musik- och litteraturafton i Skruv
15 november, Malmö: Litteraturmötena i Malmö, dag 1
16 november, Malmö: Litteraturmötena i Malmö, dag 2

Sånggruppen (Slávenka)

Under året har Skruvs sånggrupp Slávenka framträtt vid följande tillfällen:

11 januari, Malmö: Skruvs nyårsfest 2014
1 mars, Stockholm: Skruvs sånggrupp Slávenka deltar i rysk kulturfestival
8 mars, Malmö: Ryska klubben: kvinnodagen
10 maj, Malmö: Ryska klubben, tema krigsslutet
19 juli, Skurup: Slávenka framträder vid bröllop
26 oktober, Malmö: Musik- och litteraturafton i Skruv
16 november, Malmö: Litteraturmötena i Malmö, dag 2

Övrigt

Skruv i sociala medier

Den 31 december uppgick antal e-postadresser på Skruvlistan till 367. Under året skrevs 145 meddelanden på listan.

På Facebook hade Skruv den 31 december följande antal “gillare”: Skruvs huvudsida 750, barnverksamhetens Facebooksida 258, litteraturklubbens Facebooksida 195, Ryska klubbens Facebooksida 77.

Ryska riksförbundet i Sverige

Ansvarig för kontakterna med Ryska riksförbundet i Sverige har varit Lidia Elfstrand.

Slutord

Det gångna året har varit fyllt av aktiviteter i föreningen och medlemsutvecklingen har varit god och stabil, vilket utgör en bra grund för en fortsatt positiv utveckling av föreningen och dess verksamhet. Styrelsen vill framföra sitt varma tack till alla som hjälpt till med att hålla föredrag, ansvarat för barnverksamheten, ordnat förtäring, arbetat med förberedelser för nyårsfesten, deltagit i Litteraturklubbens möte, medverkat i sånggruppen Slávenka eller på annat sätt bidragit till föreningens skiftande aktiviteter.

Styrelsen för Skruv i mars 2015

Lidia Elfstrand, Niklas Bönnemark, Nuria Bönnemark, Ulf Pauli, Tania Bauder, Vladlena Zandfeld Clausen, Mikkel Brogren Nagel, Dan Wallenberg

Bilaga: Alla evenemang 2014 i kronologisk ordning

11 januari, Malmö: Skruvs nyårsfest 2014
19 januari, Limhamn: Styrelsemöte
26 januari, Malmö: Terminsstart på Skruvs ryska barnverksamhet
9 februari, Malmö: Medlemsmöte
9 februari, Malmö: Styrelsemöte
25 februari, Limhamn: Repetition i Slávenka
1 mars, Stockholm: Skruvs sånggrupp Slávenka deltar i rysk kulturfestival
8 mars, Malmö: Föreningsstämma 2014
8 mars, Malmö: Ryska klubben: kvinnodagen
27 mars, Malmö: Styrelsemöte
5 april, Bromma: Skruv deltar i Ryska riksförbundets årsmöte
12 april, Malmö: Skruvkafé april: Ryssar och svenskar
13 april, Malmö: Öppet hus på barnverksamheten
10 maj, Malmö: Ryska klubben, tema krigsslutet
16 maj, Malmö: Teatergruppen på Skruvs barnverksamhet deltar i Språkfestival
17 maj, Sollentuna: Barnteatergruppen framträder på festival
25 maj, Malmö: Läsårsavslutning på barnverksamheten
1 juni, Malmö: Kurser för rysklärare och föräldrar till tvåspråkiga barn, dag 1
2 juni, Malmö: Kurser för rysklärare och föräldrar till tvåspråkiga barn, dag 2
7 juni, København: Teatergruppen på Skruvs barnverksamhet deltar i internationell barn- och ungdomsfestival
8 juni, Malmö: Styrelsemöte
8 juni, Malmö: En dag med ryska romanser
14 juni, Malmö: Picknick med brännboll och trubadursång
28 juni, Falsterbo: Strandpicknick nr 1 2014
19 juli, Skurup: Slávenka framträder vid bröllop
2 augusti, Lund: Parkpicknick 2014
5 augusti, Malmö: Författarträff dag 1 av 2
6 augusti, Kingelstad: Författarträff dag 2 av 2
9 augusti, Ängelholm: Strandpicknick nr 2 2014
23 augusti, Limhamn: Styrelsemöte
31 augusti, Malmö: Start för läsåret 2014/2015 på barnverksamheten
6 september, Malmö: Konferensmiddag hos Skruv
14 september, Malmö: Start för kurs i ryska och rysk kultur
11 oktober, Malmö: Styrelsemöte
11 oktober, Malmö: Skruvkafé med visning av filmen En hunds hjärta
25 oktober, Malmö: Kreativt möte med Grigorij Gladkov
26 oktober, Malmö: Musik- och litteraturafton i Skruv
8 november, Malmö: Styrelsemöte
15 november, Malmö: Litteraturmötena i Malmö, dag 1
16 november, Malmö: Litteraturmötena i Malmö, dag 2
21 november, Malmö: Vännerna från Sovjet - konsert med sovjetiska 70- och 80-talssångare
13 december, Malmö: Skruvkafé, tema Lucia
14 december, Malmö: Nyårsföreställningar för barn