Regler för Skruvs internetforum

Skruvlistan finns här. Skruvs Facebooksida finns här.

Termer och begrepp

 • Inlägg (eng. post), ett meddelande som skrivs i ett diskussionsforum.
 • Ärenderad, rubriken i t.ex. ett e-postmeddelande. Ärenderaden anges i ett särskilt fält när man skriver meddelandet.

Innehåll

 • Skruvlistan är till för diskussioner, information och nyheter som har att göra med Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland (Skruv). Även allmänna diskussioner och information om Ryssland, Ukraina och Vitryssland samt evenemangstips.
 • På Skruvlistan ryms alla åsikter. Skruvlistan ger inte uttryck för någon officiell ståndpunkt från Skruvs sida, utan är enbart en mötesplats, öppen för medlemmar och icke-medlemmar, oavsett bakgrund (etnisk, utbildnings-, yrkes- eller annan).
 • Skruvs Facebooksida är till för samma typer av diskussioner, information och nyheter som Skruvlistan. Särskilt välkomna är ryska/ukrainska/vitryska nyheter med koppling till Sverige och svenska nyheter med koppling till Ryssland/Ukraina/Vitryssland.

Allmänt nätvett

(uppföranderegler för Skruvlistan, Facebook och de flesta andra diskussionsforum på internet)

 • Håll en god ton och respektera andra deltagare.
 • Håll dig till fakta, såvida du inte framför din åsikt, men klargör att det är din åsikt.
 • Använd ett vårdat språk.
 • Posta inte bara en länk för att besvara en fråga eller beskriva något, utan beskriv även gärna sammanfattat vad som står där. Då kan man välja om man vill läsa på sidan eller inte och slipper titta bara för att se vad det handlar om.

Särskilda regler för Skruvlistan

 • Skriv direkt till avsändarens e-postadress om det du vill säga inte är av intresse för andra på Skruvlistan.
 • Kontrollera så att ärenderaden är relevant för ditt inlägg.
 • Skriv under dina inlägg med ditt riktiga namn. Även i namnfältet vid e-postadressen bör du använda ditt riktiga namn.
 • Om du svarar på ett tidigare inlägg, se till att det framgår vad/vem du svarar på.
 • Om du citerar ett tidigare inlägg, välj bara ut den text som är relevant i sammanhanget och ta bort resten.
 • Språket på Skruvlistan är svenska. Vid enstaka tillfällen tillåts även andra språk, såsom danska och norska. Inlägg enbart på ryska är inte tillåtna, då deltagarna inte förutsätts kunna detta språk. Inlägg på ryska kan publiceras om de kompletteras av åtminstone en sammanfattning på svenska.

Språk på Skruvs Facebooksida

På Skruvs Facebooksida tillåts alla språk. Företrädesvis används svenska och ryska, men någon gång förekommer även ukrainska, vitryska, engelska m.fl. språk.