Skruvs litteraturklubb

[align type=”full-width” title=””][/align]

Skruvs litteraturklubb bildades 2009. Alltsedan starten träffas litteraturklubbens medlemmar ungefär en gång i månaden för att diskutera sina nya dikter eller prosastycken och för att lära sig tekniken att skriva.

Sedan 2010 har Skruvs litteraturklubb årligen gett ut antologier i en serie kallad Från hjärta till hjärta. I dem samlas verk av medlemmarna i Skruvs litteraturklubb. Tanken är att alla verk som tas med i böckerna presenteras på två språk, svenska och ryska, för att göra innehållet tillgängligt för alla medlemmar i Skruv oavsett födelseland.

Litteraturklubben har en Facebooksida, och den hittar man här.

[recent_posts count=”3″ thumbnail=”true” excerpt=”true” category=”33″]