Om Skruv

 

Skruv är en ideell förening bildad 2001. Vi vänder oss dels till svenskar för att sprida kunskap om länderna i f.d. Sovjetunionen (främst Ryssland, Ukraina och Vitryssland), dels till rysktalande personer i Sverige för att sprida kunskap om svensk kultur och det svenska samhället. Genom våra aktiviteter försöker vi främja integrationen.

Namnet Skruv är en förkortning för Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.

Se vidare i stadgarna.

Föreningen är medlem i och en av grundarna av Ryska riksförbundet i Sverige, bildat 2003.

Skruv är också medlem i Malmö ideella föreningars Paraplyorganisation, MIP, och CARTS – Central Association of Russian Teachers of Sweden.