Kategori: Barnverksamheten i media

  • Skruv deltog i vetenskaplig undersökning

    Skruv deltog i vetenskaplig undersökning

    År 2011 deltog Skruv i en undersökning av Laïd Bouakaz, fil. dr i pedagogik och universitetslektor vid Malmö högskola, som utmynnade i en vetenskaplig underlagsrapport inom den så kallade Malmökommissionen. Rapporten fick titeln ”Att behålla mitt och lära mig något nytt: Föräldraengagemang i mångkulturella miljöer”. Här (under rubriken Barns och ungas uppväxtvillkor) kan du läsa rapporten. Här kan du också läsa […]